Mobirise

Strokovni članki

Zaletel, M. (2007). Uporaba dihanja v psihoterapiji.
Kairos-Slovenska revija za psihoterapijo, 1 (3-4), str. 75-80. 

Zaletel, M. (2010). Journey towards Integration: The Case of Lara.
International Journal of Integrative Psychotherapy, 1 (1), p. 11-24.

Zaletel, M., Potočnik, J. in Jalen, A. (2012). Psychotherapy with the Parent Ego State.  International Journal of Integrative Psychotherapy, 3 (1), p. 15-41.


make a site for free